ระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ การสมัครงาน